गण्डकी प्रदेशमा डेङ्गुबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ हजार १४ ,सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरमा