कुश्माका अर्बुद रोगपीडित परियारलाई १२ लाख सहयोग हस्तान्तरण