छिटो पिसाव लागेर हैरान हुनुहुन्छ, यसरी गर्नु घरमै उपचार