विद्यालयमा आक्रमण, चार विद्यार्थीको मृत्यु, १७ घाइते