उत्तर कोरियाद्वारा नयाँ हतियार परीक्षण, किम रुस भ्रमणको तयारीमा