बिश्वमा सबभन्दा बढी तलव खाने ५ राष्ट्र प्रमुखहरु, कस्काे तलव कति ?