अष्ट्रेलियाली विद्यार्थी उत्तर कोरियामा पक्राउ, तत्काल स्पष्टिकरण माग