किम जोङ्गका अङ्गरक्षकले अमेरिकी मन्त्रीलाई यसरी धकेलेपछि