होसियार यस्ता मानिसले सुन लगाउनै हुदैन ! हुनेछ मात्र हानी