त्रिबिको रोजगार नातागोताको संसार , यि हुन नाम निस्किने र तिनका नातेदार