बिरामी नेताले थेगेको देश, कुन नेतालाइ के रोग ? हेर्नुस्