अमेरिकाले अनावश्यक दवाव दिएको देव गुरुङ्गको खुलासा, सुन्दै अचम्म लाग्ने प्रस्ताव