राज्यको नाङ्गो झुठ भन्दै विप्लवको १५ गते बन्द, कुन जिल्लामा कस्तो तयारी