नेकपामा लफडै लफडा : माथी देखी तल सम्म समस्या नै समस्या