निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्षको तीन वटा एक्साभेटरमा आगजनी