क्याबिनेटको १९ निर्णय, मारिएका प्रहरीलाइ लाइ सहिद घोषणा