म’हरा काण्ड : ५०० मिलिएन डलरको खेल हुन सक्ने माओवादी केन्द्रको भनाइ