छात्रवृत्ति नै दिँदैनन् निजी कलेज, त्रिविको अनुगमन फितलो