लमजुङ र गोरखाका ४१ तमु विद्यार्थीलाई तमु साँस्कृतिक प्रतिष्ठानको छात्रवृत्ति वितरण