प्रभासका ‘डाइहार्ट फ्यान’को यस्तो हर्कत भेट्न भन्दै चढे मोबाइल टावर