समाजवादी पार्टी कास्कीलाई लाग्यो चुनाव, २६ ले देखाए उम्मेदवार अांकाङ्क्षा