महरा विरुद्ध प्रहरी वृत्तमा उजुरी, पक्राउ गरी ३ बर्ष कैद हुन सक्ने