पानी भएको अर्को ग्रह ‘के२—१८बी’ पनि भेटियो, तापक्रम पृथ्वीसँग मिल्दो