ग्यालेक्सी ए १० एस नेपाली बजारमा प्रस्तुत,यस्ता छन बिशेषता